Main Page Sitemap

Rsz vermindering eerste aanwerving 2014


rsz vermindering eerste aanwerving 2014

deze doelgroepvermindering, hebben recht op een doelgroepvermindering ( vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid bij aanwerving van een nieuwe werknemer gedurende dertien kwartalen). De vermindering voor een 4de en een 5de werknemer gelden enkel voor indienstnames vanaf. De werkgever kan elk kwartaal kiezen voor welke werknemer hij de vermindering eerste aanwerving toepast. Voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen is het dus alsof werknemers die tot een van deze categorien behoren niet bestaan. Op tart werkgever B, die tot dezelfde technische bedrijfseenheid behoort als werkgever A, met én van de twee werknemers van werkgever.

Rsz vermindering eerste aanwerving 2014
rsz vermindering eerste aanwerving 2014

Deze vermindering kan slechts toegepast worden als in de loop van het kwartaal minstens 3, respectievelijk 4, 5 en 6, werknemers werkzaam geweest zijn (tegelijkertijd of opeenvolgend). Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen moet de werknemer uiteraard wel voldoen aan de algemene voorwaarden om van een kortingscode basiq pets doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken, in het bijzonder wat betreft de prestaties, die, als de werknemer niet verbonden is door een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst. Voorwaarden voor de eerste werknemer, om van de doelgroepvermindering voor de "eerste aanwerving" te genieten mag de werkgever vr die indienstneming nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of ten minste vier opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming niemand tewerkgesteld hebben. Bijvoorbeeld een winkel die wegens de crisis twee jaar sluit. Te vervullen formaliteiten Geen bijzondere formaliteiten). In de loop van het kwartaal kan een vermindering ook maar bij 1 werknemer in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer ook al wordt hij in de loop van het kwartaal vervangen door een andere werknemer, die dan. Onderneming X heeft 2 werknemers in dienst. Werkgever B daarentegen kan niet genieten van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer, omdat zijn werknemer een werknemer van werkgever A vervangt die daar werkzaam was gedurende de 12 maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding (namelijk zichzelf).

Rsz vermindering eerste aanwerving 2014
rsz vermindering eerste aanwerving 2014


Sitemap