Main Page Sitemap

Rsz vermindering eerste werknemer


rsz vermindering eerste werknemer

reglementering inzake de doelgroepverminderingen voor eerst aanwervingen. Zulke betwisting moet binnen de drie maanden vanaf de betekening van de beslissing worden ingesteld (Artikel 23 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde). Hierbij zal de werkgever bvb. Het kan daarbij gaan om korting zoo antwerpen gezinsbond een gemeenschappelijke werknemer, bedrijfsleider. De vermindering is bovendien niet gekoppeld aan een bepaalde werknemer. . Elk kwartaal dat de werkgever het voordeel voor een eerste aanwerving geniet, kan ook de tussenkomst genoten worden. Een aspect dat nog vervelender is, is dat de RSZ haar beslissingen niet altijd even snel neemt. Raadpleeg hiervoor uw sociaal secretariaat. Vermindering van de, rSZ -werkgeversbijdragen, de werkgever kan vrij kiezen voor welke werknemer hij de korting van de verschillende werknemers gebruikt.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de Richtlijnen voor de werkgevers, te consulteren via de website www. Via deze federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis. RSZ -werkgeversbijdragen genieten, zonder beperking in tijd.

Rsz vermindering eerste werknemer
rsz vermindering eerste werknemer

Rsz vermindering eerste aanwerving 2014

Bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde. De interpretatie van het begrip "technische bedrijfseenheid" dat er in concreto moet worden nagegaan aan de hand van verschillende sociale en economische criteria of twee of meer ondernemingen sociaal en economisch verweven zijn. In zulk geval wordt de werkgever niet beschouwd als een "nieuwe werkgever". Vervolgens neemt de RSZ het totaal aantal werknemers dat op de nieuwe werkgever op de eerste dag aanwerft, verhoogd hotel aanbieding amsterdam last minute deals met het aantal werknemers dat eventueel nog tewerkgesteld is door andere werkgevers in dezelfde technische bedrijfseenheid (B). Hiervoor hanteert de RSZ een aantal criteria. Welke werknemers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering? Deze criteria hebben echer geen enkele wettelijke basis, reden waarom de (zeldzame) rechtspraak niet echt geneigd is om deze zomaar toe te passen. De aard van de activiteiten;. De rol van de technische bedrijfseenheid Je hebt enkel recht op de doelgroepvermindering als de nieuwe werknemer geen andere werknemer binnen dezelfde technische bedrijfseenheid vervangt.

In totaal bedraagt die.750 euro (.550 gedurende vijf kwartalen,.050 gedurende vier kwartalen en 450 gedurende de volgende vier kwartalen). Dit kan voor werkgevers leiden tot een erg vervelende situatie, aangezien de doelgroepverminderingen in de praktijk door de sociale secretariaten bij het begin van de activiteit worden toegepast, nog vooraleer de RSZ zich heeft uitgesproken over de aanvraag. De werkgever kan dus eerst kijken voor welke werknemers een andere doelgroepvermindering interessanter is en beslist per kwartaal of en voor wie hij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen aanvraagt. In het geval van een deeltijdse aanwerving, gelden andere regels.


Sitemap