Main Page Sitemap

Karwei kortingsbon printen


karwei kortingsbon printen

een voordeel bij aankoop van én of meer artikelen, of van (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen, naar keuze uit het totale karwei-assortiment, dan geldt de korting niet op aanbiedingen (incl. Het voordeel geldt eveneens niet bij aankoop van uitverkooprestanten en voor reeds geplaatste bestellingen of gedane aankopen. Kortingsbonvoordeel, deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere kortinsbon, waaronder tevens begrepen iedere voordeelbon, -sticker, waardecheque(s) en dergelijke, verder te noemen de karwei-kortingsbon die wordt uitgegeven door karwei of (een deel van) de karwei-Channels. Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de karwei-kortingsbon(nen zijn de karwei-bouwmarkten en karwei gerechtigd de karwei-kortingsbon(nen) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen korting te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant. Bepaalde karwei kortingsbonnen, zogenoemde kortingsbonnen van het karwei kaartprogramma zijn zowel in de bouwmarkt als online te verkrijgen en in te wisselen. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Retour geven van aankopen, bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een karwei-kortingsbon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald. Over een aanbetaling ontvangt de klant geen gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop; de kortingsbon is geldig gedurende de op de bon vermelde periode; de kortingsbon kan maar én keer worden gebruikt; de kortingsbon moet. Het voordeel dat met de kortingsbon is verkregen vervalt. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie.karwei kortingsbon printen

Karwei - kortingsbon (nen).
Computerwinkel 4Launch gooit het roer om vanwege de slechte situatie op de consumentenmarkt voor it-producten.

Algemene voorwaarden, karwei -coupons
4Launch sluit magazijn en richt zich op zakelijke

Kortingsbon accu totaal, Kortingsbonnen bol.com boeken,

Betreft de karwei-kortingsbon een voordeel bij aankoop van én of meer of (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen uit een bepaald deel van het karwei-assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende artikelen uitverkocht zijn en/of niet in alle karwei-bouwmarkten verkrijgbaar zijn. Dit geldt ook voor laptops, desktops, kluscontainers en Bulky, services, verhuur playstation 4 kortingscode 2019 exclusives van artikelen en de KadoKaart van karwei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle karwei-kortingsbonnen, die worden uitgegeven door karwei en (een deel van) de karwei-bouwmarkten of via de site, verder gezamenlijk aan te duiden als "karwei-Channels". Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn karwei en de karwei-bouwmarkten niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de karwei-kortinsbon(nen). Het voordeel geldt ook niet voor artikelen van PostNL; zoals pakketzegels, pakketafhaalkosten, pakketdozen en aanverwante zaken. In afwijking van bovenstaande voorwaarden geldt voor karwei-kortingsbonnen die door de klant zijn verkregen als karwei-kaarthouder het volgende: de kortingsbon is persoonlijk en uitsluitend geldig op vertoon (of het invullen van de gegevens, indien noodzakelijk) van de eigen karwei kaart; de kortingsbon die is verkregen. Onder site wordt in deze voorwaarden verstaan: en daaraan gekoppelde (sub)domeinen. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Karwei is een formule van Intergamma.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen karwei.


Sitemap